Konkurs na stanowisko Kierownika SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej.