Nieobecność lekarza w Poradni dziecięcej / zmiana godzin przyjmowania