Nieobecność lekarza w Poradni Lekarza POZ – Leńcze