Nieobecność lekarza w Poradni stomatologicznej – Kalwaria Zebrzydowska