Nieobecność lekarza – WOZ w Przytkowicach

W dniach 24 – 31.07.2023r. lekarz Ł.Poniewski będzie nieobecny.

Pacjenci mają możliwość skorzystania z porady w następujących ośrodkach:

WOZ w Leńczach: tel. 33 876 87 95, 534 732 419

Przychodnia Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej: tel. 33 876 64 37, 33 876 53 40

Poradnia dziecięca: tel. 33 876 61 11