Nieobecność lekarza/zmiana godzin przyjmowania w Poradni dziecięcej