Odpowiedzi na zapytana wykonawców – dostawa leków do SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na 2024 r.

            Kalwaria Zebrzydowska, dnia 7 listopada 2023 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

W odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z zapytaniem cenowym na dostawę leków dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, informuję, że :

Pytanie 1

  1. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odp. Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

2. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki

i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania?

Odp. Tak.

  • Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odp. Tak

  • Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie oferty w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Odp. Tak.