Odpowiedzi na zapytania wykonawców materiały opatrunkowe.

            Kalwaria Zebrzydowska, dnia 19 listopada 2021 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z zapytaniem cenowym na zakup materiałów opatrunkowych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, informuję, że :

 

Pytanie 1 – Materiały opatrunkowe – poz. 7,8,9

Czy Zamawiający wymaga, aby kompresy jałowe pakowane były w opakowania jednostkowe zawierające 6 sztuk?

Odp. Tak