Rozstrzygnięcie postępowania na zakup i dostawę laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Analitycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2019

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 23 listopada 2018 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego zakupu i dostawy laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Analitycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2019, wybrano :

  1. Pakiet I Sprzęt jednorazowy, wybrano ofertę firmę Eclipse Sp. z o.o. Sp. K., ul. prof.. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków o wartości brutto 873,80 zł
  2. Pakiet II Probówki do diagnostyki pasożytniczej, wybrano ofertę firmy PROFILAB s.c. Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli, Anna Wącek-Żychlińska, 02-295 Warszawa, ul. Emaliowa 28 o wartości brutto 073,60 zł.
  3. Pakiet III Szybkie testy i barwniki – nie wpłynęła żadna oferta.
  4. Pakiet IV Odczynniki hematologiczne- nie wpłynęła żadna oferta.

W załączeniu wykaz oferentów, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert oraz punktacją za poszczególne oferty.

Wykaz oferentów laboratorium1 2019