Rozstrzygnięcie postępowania na zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2020.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 25 listopada 2019 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego zakupu i dostawy środków dezynfekcyjnych w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2020, wybrano ofertę firmy 4-MED. Grzegorz Mazurek 31-422 Kraków ul. Powstańców 50/9 o wartości 8.419,32 zł brutto.

W załączeniu wykaz oferentów, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert oraz punktacją za poszczególne oferty.

Wykaz oferentów materiały środki dezynfekcyjne