Rozstrzygnięcie postępowania na zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2019.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 23 listopada 2018 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al.  Pawła II 7

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego zakupu i dostawy środków dezynfekcyjnych dla Kalwarii Zebrzydowskiej, na okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wybrano ofertę  PASSIMED s.c. Grzegorz Górak, Tomasz Wojewoda 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 15

 

W załączeniu wykaz oferentów, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert oraz punktacją za poszczególne oferty.

Wykaz oferentów środki dezynfekcyjne 2019