Unieważnienie postępowania dotyczącego wyceny analizatora biochemicznego.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia  13 września 2018 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

Niniejszym informuję, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej unieważnia postępowanie dotyczące wyceny analizatora biochemicznego.

 

Równocześnie informuję, że do niniejszego postępowania nie miały zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) .