Archiwalna dokumentacja medyczna przeznaczona do niszczenia.

Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia w związku z upływem okresu przechowywania może zostać wydana na wniosek pacjenta, lub jego przedstawiciela ustawowego.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, lub jego przedstawiciel ustawowy będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w Rejestracji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej do dnia 29.12.2023r.