Nieobecność lek. stom. w Poradni stomatologicznej – Kalwaria Zebrzydowska