Dotyczy wyceny zakupu wyposażenia w ramach realizacji przez SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej grantu w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet 3-wsparcie grantowe placówek POZ …”.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 20 września 2022 r.

                                                                                                          

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7                                                            

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

 

Niniejszym informuję, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej w związku z realizacją przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej grantu w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 – wsparcie grantowe placówek POZ” realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dotyczącego wyceny następującego wyposażenia  :

Część 1. Rękawiczki jednorazowe 21 op. po 100 szt.,

Część 2. Sterylizatory powietrza dla powierzchni > 60 m2 – 3 szt.

Część 3. Sterylizatory powietrza dla powierzchni < 30 m2 – 1 szt.

Część 4. Worki ambu z wyposażeniem dla dzieci – szt. 4

Część 5. Worki ambu z wyposażeniem dla niemowląt – szt. 4

Część 6. Defibrylatory – szt. 2

wybrano oferty następujących firm : 

 

Część 1. Rękawiczki jednorazowe.

l.p.

Nazwa Oferenta

Wartość ofert brutto

Okres gwarancji

Termin realizacji zamówienia

1

INTERGOS Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 55

453,60 zł.

 24 miesiące

 

 

 

1 dzień roboczy

 

Część 4. Worki ambu z wyposażeniem dla dzieci.

l.p.

Nazwa Oferenta

Wartość ofert brutto

Okres gwarancji

Termin realizacji zamówienia

1

INTERGOS Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 55

734,40 zł.

 36 miesięcy

 

 

 

1 dzień roboczy

 

Część 5. Worki ambu z wyposażeniem dla niemowląt.

l.p.

Nazwa Oferenta

Wartość ofert brutto

Okres gwarancji

Termin realizacji zamówienia

1

INTERGOS Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 55

734,40 zł.

 36 miesięcy

 

 

 

1 dzień roboczy

 

Część 6. Defibrylatory – szt. 2

Oferta odrzucona ponieważ Wykonawca zaoferował produkty, które są środkami trwałymi                i nie mogą być sfinansowane w ramach realizacji grantu w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 – wsparcie grantowe placówek POZ” realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Postępowanie zostało unieważnione.

 

 

W załączeniu wykaz oferentów, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert oraz punktacją za poszczególne oferty.

Wykaz ofertentów2