Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00324185/01 z dnia 2022-08-29.

SP ZOZ/2/ZP/2022                                                                 Kalwaria Zebrzydowska, dnia 16.09.2022r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00324185/01 z dnia 2022-08-29.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.09.2022r. w postępowaniu przetargowym pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia” – znak SP ZOZ/2/ZP/2022 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu  na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje następujące informacje po otwarciu ofert:

Część I: Prace remontowe w budynku SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

1.                  

F. U. H. „MARBUD” Marek Drzyżdżyk

Świnna Poręba 4

34-106 Mucharz

249 358,56

60 m-cy

 

Część II: Budowa pochylni zewnętrznej przy budynku SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

1.

F. U. H. „MARBUD” Marek Drzyżdżyk

Świnna Poręba 4

34-106 Mucharz

129 444,77

60 m-cy

 

Część III: Dostawa bilirubinometru

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

1.

Inventum Sp. z o.o.

ul.  Siemiradzkiego 11A/2 , 33-300 Nowy Sącz

11 999,00

24 m-ce

2.

STRING POLSKA Sp. z o.o.

ul. Wł. Żeleńskiego 101, 31-353 Kraków

9 990, 00 zł

36 m-cy

3.

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa

12 300,00

36 m-cy

Część IV:  Dostawa sprzętu medycznego

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

1.

F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda

ul. Fabryczna 19, 34-300 Żywiec

55 960,20

36 m-cy

2.

Ronomed Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Przyjaźni 52/1U , 53-030 Wrocław

85 061,88

36-m-cy

3.

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa

160 884,00

36 m-cy

 

Część V: Dostawa sprzętu elektronicznego

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

1.

F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda

ul. Fabryczna 19, 34-300 Żywiec

42 712,98

36 m-cy

2.

Firma Usługowo Handlowa MARKOM Marcin Katzer Stanisław Dolny 296, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

38 850,00

24 m-ce

3.

Nazwa Wykonawcy: Fundacja Stałego Rozwoju ul. Siemiradzkiego 11A/3 , 33-300 Nowy Sącz

53 200,00

24 m-ce

4.

Zoneo Oleksiewicz Spółka Komandytowo-Akcyjna ul. Noskowskiego 1 99-300 Kutno

38 014,38

36 m-cy

5.

BARZYCKI INWESTYCJE TOMASZ BARZYCKI, 34-206 KUKÓW 121A

47 393,44

36 m-cy

6.

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa

81 918,00

36 m-cy

7.

Inventum Sp. z o.o.

ul.  Siemiradzkiego 11A/2 , 33-300 Nowy Sącz

47.600,00

24 m-ce

 

Część VI: Dostawa sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

1.

Tronus Polska Sp. z o. o.

Ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

70 110,00

36 m-cy

  

Część VII: Dostosowanie strony internetowej i nagrania video w języku migowym

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

1.

Concept Intermedia Marek Jagodziński

 l. Wodociągowa 81a, 87-100 Toruń

9 400,00

36 m-cy

2.

ANFA Fajer Spółka Jawna

ul. Plaskowiec 17

43-430 Skoczów

7 134,00

36 m-cy

3.

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa

49 200,00

36 m-cy

 

4.

Inventum Sp. z o.o.

ul.  Siemiradzkiego 11A/2 , 33-300 Nowy Sącz

16.300,00

36 m-cy

 

5.

Nazwa Wykonawcy: Fundacja Stałego Rozwoju ul. Siemiradzkiego 11A/3 , 33-300 Nowy Sącz

23.000,00

36 m-cy

               

 

Część VIII : Dostawa pozostałego wyposażenia – ławki

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

1.

AMG Group Maciej Szałła

80-378 Gdańsk, ul. Poznańska 18/2

62 693,10

36 m-cy

2

4-med. Sp. z o.o.

ul. Powstańców 50/9, 31-422 Kraków

51 168,00

36 m-cy

3.

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa

71 955,00 zł

36 m-cy

 

Część IX: Dostawa planów tyflograficznych

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

1.

Altix Sp. z o.o.

ul. Modlińska 246c,

03-152 Warszawa

45 150,00

36 m-cy

2.

„Przestrzeń Dostępna” Jakub Nowak

ul. Witkacego 3/189; 35-111 Rzeszów

39 528,51

36 m-cy

3.

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa

35 977,50 zł

36 m-cy

4.

Nowe Studio Wojciech Nowicki

 30-306 Kraków, ul. Konfederacka nr 15/7

22 140,00

36 m-cy

 

 

 

Kierownik SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

/Grzegorz Pasternak/

 

Otrzymują:

  1. https://spzoz-kalwaria.pl/
  2. https://miniportal.uzp.gov.pl/
  3. a/a