Dotyczy wszystkich postępowań przetargowych.

Kalwaria Zebrzydowska dnia 24.11.2021 r,

OGŁOSZENIE

W związku z krótkim terminem na złożenie ofert w zapytaniach cenowych dotyczących zakupy i dostawy : materiałów jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, leków, środków dezynfekcyjnych, materiałów stomatologicznych i odczynników laboratoryjnych oraz laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku, informuję, że ofert mogą być także składane drogą elektroniczną na adres spzozkal2@op.pl. Oferta musi być podpisana profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym.