Odpowiedzi na zapytania wykonawców środki dezynfekcyjne

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 24 listopada 2021 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z zapytaniem cenowym na zakup środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, informuję, że :

 

Pytanie 1

Czy w poz. 5 możemy zaproponować preparat w postaci płynu, a nie proszku o takim samym spektrum, ale w pojemności np. 2L? Jeśli tak, to czy przyjąć ilość roczną 2 opakowania czy 3?

Odp. Tak. Ilość 3 op.

 

Pytanie 2

Pozycja nr. 3 Nie ma podanej pojemności.

Odp. 1 L.

 

 

Pytanie 3

Pozycja nr 6. Czy zamawiający dopuści produkt: gotowy do użycia produkt przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w obszarze medycznym, sektorze żywnościowym, w warunkach przemysłowych i domowych oraz w zakładach użyteczności publicznej, a także do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Przeznaczony również do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Wykazuje działanie bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze i ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV). Jako wyrób medyczny do stosowania przez profesjonalnego użytkownika. Postać płynna. Skład: substancja czynna w 100 g produktu: etanol – 63,7 g, propan-2-ol – 6,3 g.

Odp. Nie.

 

Pytanie 4

Pozycja nr.10 Czy zamawiający dopuści? Koncentrat przeznaczony jest do jednoczesnego mycia i dezynfekcji systemów ssących, separatorów amalgamatu i misek unitu stomatologicznego. Preparat nie pieni się. Przy codziennym stosowaniu zapobiega powstawaniu biofilmu. Może być stosowany również do dezynfekcji obiegu zamkniętego w wannach z hydromasażem będących wyrobami medycznymi. Produkt przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika. Bakterie (w tym MRSA), Grzyby (C. albicans), Prątki gruźlicy (M. Tuberculosis), Wirusy osłonkowe (HBV, HIV, HCV, Ebola, Vacinnia,SARS-Cov-2, grypa, wirus opryszczki). Skład: 100 g zawiera:4,4 g chlorek dioktylo-dimetyloamoniowy (CAS: 5538-94-3), 0,6 g chlorek dodecylo-dimetylo-benzyloamoniowy (CAS: 85409-22-9).

Odp. Nie.

 

Pytanie 5

Pozycja nr.11  Brak podanej gramatury. Czy zamawiający dopuści do tej pozycji preparat?

Preparat wieloskładnikowy, zawiera związki powierzchniowo czynne, substancje utleniajace, kwasy organiczne, nieorganiczne układy buforujące stabilizatory i barwnik. Jedną z substancji czynnych jest mononadsiarczan potasu. Preparat stosowany jest w stężeniu 2% w czasie działania 10 min. Do ogólnej dezynfekcji powierzchni oraz do dezynfekcji i mycia narzędzi lekarskich. Działa bakteriobójczo i wirusobójczo włącznie HIV i HBV. Stosowany do dezynfekcji ogólnej czystych powierzchni działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo w czasie 15 min. Może być stosowany do rozlanych płynów ustrojowych i wydalin. Preparat może być stosowany do dezynfekcji powierzchni i sprzętów wykonanych z gumy, szkła, tworzyw sztucznych i metalu. Pojemność 200g

Odp. Tak. Poj. 200g.

 

Pytanie 6

Pozycja nr 12 Czy zamawiający dopuści? Preparat bezbarwny przeznaczony jest do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi ,cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami ,opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Zapobiega grzybicom skóry. Produkt leczniczy  bezbarwny działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo .Produkt leczniczy działa na takie drobnoustroje, jak bakterie Gram-dodatnie (gronkowce,w tym MRSA; paciorkowce), bakterie Gram-ujemne (w tymEscherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteusvulgaris, Proteusmirabilis, Klebsiella pneumoniaeoraz Enterobacter cloacae), mykobakterie (w tymMycobacterium tuberculosis), grzybobójczo, m. in. Na drożdżaki (w tym Candida albicans) i dermatofity (wtym Trichophyton mentagrophytes oraz Microsporumgypseum), wirusobójczo na wirusy m. in. HIV-1, wiruszapalenia wątroby typu B, rotawirusy, adenowirus typ 2,herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej. 100g płynu zawiera substancje czynne: 2-propanol 45 g, 1-propanol 10 g, 2-difenylol 0,2 g. Substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, woda oczyszczona. Płyn op.  500ml

Odp. Nie.