Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia”

SP ZOZ/1/ZP/2022                                                                 Kalwaria Zebrzydowska, dnia 01.08.2022r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00258541/01 z dnia 2022-07-15.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.08.2022r. w postępowaniu przetargowym pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia” – znak SP ZOZ/1/ZP/2022 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu  na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje następujące informacje po otwarciu ofert:

 

Część I: Prace remontowe w budynku SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

1.                  

F. U. H. „MARBUD” Marek Drzyżdżyk

Świnna Poręba 4

34-106 Mucharz

387 552,72

60 m-cy

 

Część II: Budowa pochylni zewnętrznej przy budynku SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

1.

F. U. H. „MARBUD” Marek Drzyżdżyk

Świnna Poręba 4

34-106 Mucharz

121 651,49

60 m-cy

 

Część III: Dostawa podnośnika podłogowego z funkcją pionizatora

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

1.

Tronus Polska Sp. z o. o.

Ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

15 990,00

36 m-cy

 

Część IV: Dostawa bilirubinometru

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

1.

Tronus Polska Sp. z o. o.

Ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

12 300,00

36 m-cy

Część V:  Dostawa sprzętu medycznego

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

1.

Tronus Polska Sp. z o. o.

Ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

53 628,00

36 m-cy

 

Część VI: Dostawa sprzętu elektronicznego

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

1.

Tronus Polska Sp. z o. o.

Ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

81 918,00

36 m-cy

 

Część VII: Dostawa sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

1.

Tronus Polska Sp. z o. o.

Ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

72 508,50

36 m-cy

 

Część VIII: Dostawa systemu kolejkowego

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

1.

Infobox Sp. z o. o. S.K.A

Ul. Kraszewskiego 9

43-400 Cieszyn

85 362,00

36 m-cy

2.

Platforma Biznesu Sp. z o. o.

Ul. Królowej Korony Polskiej 2/2

70-486 Szczecin

110 085,00

36     -cy

3.

QMS Sp. z o. o.

Ul. Borecka 10A

03-034 Warszawa

124 230,00

36 m-cy

4.

Tronus Polska Sp. z o. o.

Ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

36 900,00

36 m-cy

 

Część IX: Dostosowanie strony internetowej i nagrania video w języku migowym

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

1.

Tronus Polska Sp. z o. o.

Ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

49 200,00

36 m-cy

2.

ANFA Fajer Spółka Jawna

Ul. Plaskowiec 17

43-430 Skoczów

7 134,00

36 m-cy

Część X: Dostawa pozostałego wyposażenia – ławki

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

1.

Tronus Polska Sp. z o. o.

Ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

55 350,00

36 m-cy

 

Część XI: Dostawa planów tyflograficznych

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

1.

Artprom Agencja Reklamowa Jacek Chruścicki

Ul. Dukatów 29

31-431 Kraków

33 210,00

36 m-cy

2.

Nowe Studio Wojciech Nowicki

Ul. Konfederacka 15/7

30-306 Kraków

22 878,00

36 m-cy

3.

PROFI-ART. Robert Świerbiński

Ul. Ozimska 184

45-310 Opole

18 450,00

36 m-cy

4.

Tronus Polska Sp. z o. o.

Ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

23 985,00

36 m-cy

 

Część XII: Przeprowadzenie szkoleń dla kadry placówki

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

1.

JBBR STRATEGY & INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Paryska 24/1

03-935 Warszawa

25 300,00

2.

ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER Pelczar sp. j.

Ul. Czyżówka 14 lok 0.9

30-526 Kraków

32 787,00

 

Zamawiający informuje, że w systemie ePuap otrzymał 01.08.2022r. od Firmy MICHAEL BURACZEWSKI, ul. Kartuska 377, 80-125 Gdańsk wiadomość oznaczoną jako „złożyć ofertę/wniosek” oraz ze wskazanym tytułem przedmiotowego postępowania. Zgodnie z informacją Urzędu Zamówień Publicznych (Zespół miniPortalu) „Wykonawca składając ofertę do Państwa postępowania podał numer Id Postępowania Platformy e-Zamówienia zamiast z miniPortalu. Stąd brak informacji o ofercie na miniPortal i brak możliwości jej odszyfrowania”.

 

Kierownik SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

/Grzegorz Pasternak/

 

Otrzymują:

  1. https://spzoz-kalwaria.pl/
  2. https://miniportal.uzp.gov.pl/
  3. a/a