Nieobecność lekarza w Poradni lekarza POZ – Kalwaria Zebrzydowska