Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego zakupu i dostawy laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 20 listopada 2023 r.

                                                                                                          

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7                                                            

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonych rozpoznania cenowego dotyczących na zakup i dostawę laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2024, wybrano : 

Pakiet I Sprzęt jednorazowy, wybrano ofertę firmy Eclipse Boluk-Sobolewska spółka komandytowa, ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków o wartości 39.432,96 zł brutto.

Pakiet II. Diagnostyka pasożytnicza, wybrano ofertę firmy Biameditek Sp. z o. o.  ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok o wartości 4.104,00 zł brutto.

Pakiet III Szybkie testy oraz barwniki wybrano ofertę firmy Bio-Mar Diagnostyka   Sp. z o.o. ul. Jagodowa 11 44-110 Gliwice o wartości 7.703,94 zł brutto.

 

W postępowaniu na dostawę probówek do diagnostyki pasożytniczej, z uwagi na brak ofert, postanowiono ponownie ogłosić postępowanie.

W załączeniu wykaz oferentów, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert oraz punktacją za poszczególne oferty.