Nieobecność lekarza w Poradni otolaryngologicznej.