Nieobecność lekarza / zmiana godzin przyjmowania w Poradni dziecięcej