Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego zakupu i dostawy leków, materiałów opatrunkowych, materiałów jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych, materiałów stomatologicznych na okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 20 listopada 2022 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7                                                            

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonych rozpoznań cenowych dotyczących zakupu i dostawy leków, materiałów opatrunkowych, materiałów jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych, materiałów stomatologicznych na okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. , wybrano : 

  1. W postępowaniu na zakup i dostawę leków wybrano ofertę firmy NEUCA S.A.  ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, wartość  oferty 67.838,32 zł brutto, termin dostawy 24 godziny od dnia złożenia zamówienia.
  2. W postępowaniu na zakup i dostawę materiałów opatrunkowych wybrano ofertę firmy Bestmed Solutions Sp. z o.o. 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 241A, wartość  oferty 23.2346,36 zł brutto, termin dostawy 24 godziny od dnia złożenia zamówienia,
  3. W postępowaniu na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku wybrano ofertę Bestmed Solutions Sp. z o.o. ul. Legionów 241A, 43-502 Czechowice-Dziedzice, wartość oferty 64.522,65 zł brutto, termin dostawy 24 godziny od dnia złożenia zamówienia.
  4. W postępowaniu na zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych wybrano ofertę 4-med. Sp. z o.o. ul. Powstańców 50/9, 31-422 Kraków o wartości 23.629,40 zł brutto, termin dostawy 24 godziny od dnia złożenia zamówienia.
  5. W postępowaniu na zakup i dostawę materiałów stomatologicznych wybrano ofertę firmy Kol-Dental Sp. z o.o. Sp. k. ul. Cychlinowska 6,04-769 Warszawa, wartość  oferty 42.949,02 zł brutto, termin dostawy 4 dni od dnia złożenia zamówienia.

W załączeniu wykaz oferentów, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert oraz punktacją za poszczególne oferty