Odpowiedzi na zapytana wykonawców – dostawa materiałów jednorazowego użytku dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na 2024 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 13 listopada 2023 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

W odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z zapytaniem cenowym na zakup materiałów jednorazowego użytku dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, informuję, że :

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 21 Lancety jednorazowe sterylne 2,4mm pakowane po 200 szt.?

Odp. tak

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 27 Nici chirurgiczne w rozmiarze 2,0 lub 3,0 lub 4,0 ?

Odp. Tak

Pytanie 3.

Czy w pozycji nr 41 Zamawiający dopuści preparat do utrwalania materiału cytologicznych o pojemności 150ml ?

Odp. Tak

Pytanie 4.

Czy w pozycji nr 62 Zamawiający  dopuści test pakowany po 480 szt. ? Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak.