Odpowiedzi na zapytana wykonawców – dostawa materiałów opatrunkowych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na 2024 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 13 listopada 2023 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

W odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z zapytaniem cenowym na zakup materiałów opatrunkowych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, informuję, że :

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 10 zaoferowanie  kompresów  jałowych o wymiarze 7,5cmx7,5cm ?

Odp. Tak

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści  w pozycji nr 11 zaoferowanie kompresów jałowych o wymiarze 10cmx10cm?

Odp. Tak

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 14 zaoferowanie  kompresów niejałowych o wymiarze 7,5cmx7,5cm ?

Odp. Tak

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 17 zaoferowanie odpowiednika plastra Omnifilm spełniającego wszystkie parametry ?– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunków pakowanych a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań i zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania?

Odp. Tak