Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczy zakupu leków dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 9 listopada 2022 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z zapytaniem cenowym na zakup leków dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, informuję, że :

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie wyceny w formie elektronicznej na adres mailowy. 

Odp. Tak