Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczy zapytania cenowego na zakup materiałów jednorazowego użytku dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 9 listopada 2022 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z zapytaniem cenowym na zakup materiałów jednorazowego użytku dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, informuję, że :

 

Pakiet 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak.

 

Pakiet 1 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul w opakowaniach a’1szt. z przeliczeniem opakowań?

Odp. Tak

 

Pakiet 1 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul w opakowaniach a’250szt. z przeliczeniem opakowań?

Odp. Nie.

 

Pakiet 1 poz. 28

Czy Zamawiający dopuści pałeczki bawełniane sterylne w opakowaniach a’100szt. z przeliczeniem opakowań?

Odp. Nie

 

Pakiet 1 poz. 36

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny 150ml ?

Odp. Tak.

 

Pakiet 1 poz. 43, 44

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy miał na myśli 1op = 1 para? Pragniemy zauważyć, że rękawice chirurgiczne pakowane są parami.

Odp.  1 op – 1 para

 

Pakiet 1 poz. 43, 44

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za parę wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Nie

 

Pakiet 1 poz. 52

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml w opakowaniach a’50szt. z przeliczeniem opakowań ?

Odp. Tak.

 

Pakiet 1 poz. 57

Czy Zamawiający dopuści test sterylizacji parowej w opakowaniach a’200szt. z przeliczeniem na 36 opakowań?

Odp. Tak

 

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej podpisem

kwalifikowanym?

Odp. Tak