Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczy zapytania cenowego na zakup materiałów opatrunkowych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 9 listopada 2022 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z zapytaniem cenowym na zakup materiałów opatrunkowych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, informuję, że :

 

Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunków pakowanych a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań i zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania?

Odp. Nie

 

Pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunków pakowanych a’30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań i zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania?

Odp. Nie

 

Pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunków pakowanych a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Nie

 

Pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm?

Odp. Tak

 

Pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w rozmiarze 10cm x 10cm?

Odp. Tak

 

Pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm?

Odp. Nie

 

Pozycja 14, 31, 34 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plastrów pakowanych a’12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?

Odp. Nie

 

Pozycja 26 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek Rudaderm w rozmiarze 1,9cm x 7,6cm lub 2,5 x 7,6cm?

Odp. Tak

 

Pozycja 26 – Czy Zamawiający dopuści sterylny plaster z opatrunkiem w rozmiarze 5×7,2cm pakowany a’100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Nie

 

Pozycja 27 – Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem w rozmiarze 7,2 x 1,9cm pakowany a’8szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Nie

 

Pozycja 27 – Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem pakowany a’100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Nie

 

Pozycja 28 – Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem sterylny?

Odp. Nie

 

Pozycja 33 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6mm x 38mm pakowany a’6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Tak

 

Pozycja 35 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunków pakowanych a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?

Odp. Tak

 

Pozycja 39 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazików pakowanych a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ?

Odp. Tak

 

Pytanie

W związku z krótkim terminem na złożenie ofert w zapytaniach cenowych na Materiały opatrunkowe 2023, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie składania oferty drogą elektronicznie.

Odp. Tak