Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczy : Zapytania dotyczącego wyceny środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2023.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 14 listopada 2022 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z zapytaniem cenowym na zakup środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, informuję, że :

 

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości rocznej w pozycji 11 (preparat do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych, wyposażenie i powierzchni zawierający chlorek didecylodimetyloamonium, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan0-1, 3-diaminę.)

Odp. 20 op.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie wyceny w formie elektronicznej na adres mailowy?

Odp. Tak