Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego wyceny sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami  dla Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach projektu „Dostępność Plus dla zdrowia, w ramach projektu nr  POWR.05.02.00-00-0044/18 – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na potrzeby powierzenia grantu dla Szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia z Funduszu Dostępności, którego celem jest wsparcie działań dostępnościowych.”

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 16 listopada 2022 r.

                                                                                                          

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7                                                            

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

 

Niniejszym informuję, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej w związku z realizacją przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej projektu grantowego pn. Dostępność Plus dla zdrowia, w ramach projektu nr  POWR.05.02.00-00-0044/18 – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na potrzeby powierzenia grantu dla Szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia z Funduszu Dostępności, którego celem jest wsparcie działań dostępnościowych, dotyczącego wyceny następującego wyposażenia  :

Część I:

1)         Zakup pętli indukcyjnej mobilnej – 3 sztuki

2)         Zakup pętli indukcyjnej stanowiskowej – 2 sztuki

3)         Zakup urządzenia lektorskiego do czytania i rozpoznawania drukowanego tekstu – 2 sztuki.

Część II:

Zakup kiosku multimedialnego – 1 sztuka

 

wybrano oferty następujących firm : 

W wyniku przeprowadzonego  postępowania, wybrano najkorzystniejsze oferty tj.

  1. Część I:

1)   Zakup pętli indukcyjnej mobilnej – 3 sztuki

2)   Zakup pętli indukcyjnej stanowiskowej – 2 sztuki

3)   Zakup urządzenia lektorskiego do czytania i rozpoznawania drukowanego tekstu –  2 sztuki, wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LOBOS Sp. z o.o. ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870  Kraków o wartości 31.083,33 zł brutto.

  1. Część II: Zakup kiosku multimedialnego – 1 sztuka, wybrano ofertę firmy River Kiosk Sp. z o.o. Sp. K. ul. Jurajska 93, 32-082 Bolechowice o wartości 445,00 zł brutto.