Odpowiedzi na zapytania wykonawców – materiały jednorazowego użytku.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 21 października 2019 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z zapytaniem cenowym na zakup materiałów jednorazowego użytku dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, informuję, że :

 

 

Pyt. 1 poz. 2 i 3

Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki do wlewów dożylnych były wyposażone w 6 pasków RTG?

Odp. Tak.

 

Pyt. 2 poz. 33

Mając na uwadze procedury bezpieczeństwa, czy Zamawiający wymaga, aby pojemnik na odpady medyczne 2L był dodatkowo wyposażony w bezpieczne wycięcie do zdejmowania ostrzy skalpeli?

Odp. Tak.