Odpowiedzi na zapytania wykonawców – odczynniki laboratoryjne i sprzęt jednorazowego użytku.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 22 października 2019 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z zapytaniem cenowym na zakup laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Analitycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, informuję, że :

 

Pyt. 1 Pakiet III, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu lateksowego RPR z kontrolą dodatnia i ujemną w opakowaniu po 250 oznaczeń z odpowiednim przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza testów lateksowych.