Odpowiedzi na zapytania wykonawców materiały opatrunkowe.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 23 listopada 2021 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z zapytaniem cenowym na zakup materiałów opatrunkowych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, informuję, że :

 

Pytanie 1 – Materiały opatrunkowe – poz. 7,8,9

Czy Zamawiający wymaga, aby kompresy jałowe pakowane były w opakowania jednostkowe zawierające 6 sztuk?

Odp. Tak

 

Pytanie 1. Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunków pakowanych a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań i zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania?

Odp. Nie.

 

Pytanie 2. Pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunków pakowanych a’30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań i zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania?

Odp. Tak

 

Pytanie 3. Pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunków pakowanych a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Nie

 

Pytanie 4. Pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm?

Odp. Tak

 

Pytanie 5. Pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w rozmiarze 10cm x 10cm?

Odp. Tak

 

Pytanie 6. Pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm?

Odp. Nie

 

Pytanie 7. Pozycja 14, 31, 34 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plastrów pakowanych a’12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?

Odp. Tak

 

Pytanie 8. Pozycja 26 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek Rudaderm w rozmiarze 1,9cm x 7,6cm lub 2,5 x 7,6cm?

Odp. Tak

 

Pytanie 9. Pozycja 33 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6mm x 38mm pakowany a’6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Tak

 

Pytanie 10. Pozycja 35 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunków pakowanych a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?

Odp. Tak

 

Pytanie 11. Pozycja 39 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazików pakowanych a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ?

Odp. Tak