Odpowiedzi na zapytania wykonawców – odczynniki laboratoryjna i sprzęt jednorazowego użytku

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 8 listopada 2018 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z zapytaniem cenowym na zakup laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, informuję, że :

 

 

Dotyczy pakietu nr 1 – system próżniowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie z wymogu nr 9 – „Zamawiający wymaga probówki z zamknięciem okręcanym (z gwintem)” probówek do krwi włośniczkowej z pozycji nr 10 i 11

Odp. Dla probówek krwi włośniczkowej  poz 10 i 11 pakietu nr.1 nie wymagamy  zamknięcia z okręcanym korkiem tylko dla probówek próżniowego systemu pobierania.