Odpowiedzi na zapytania wykonawców – materiały jednorazowego użytku

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 8 listopada 2018 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z zapytaniem cenowym na zakup materiałów jednorazowego użytku dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, informuję, że :

 

Pytanie poz. 10-18, 37 i 48-52

Proszę o wyrażenie zgody na złożenie oferty tylko na w/w asortyment. Zwiększy to konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. Nie

 

Pytanie poz. 18

Czy Zamawiający dopuści możliwość podania ceny za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem  ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odp. Tak

 

Pytanie poz. 51

Czy Zamawiający dopuści możliwość podania ceny za opakowanie strzykawek a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem  ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odp. Tak