Odpowiedzi na zapytania wykonawców środki dezynfekcyjne

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 06 listopada 2019 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z zapytaniem cenowym na zakup środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, informuję, że :

 

 

Pytanie nr 1

Czy można składać ofertę na dowolną pozycję z formularza Oferta środki dezynfekcyjne 2020?

Odp. Nie

 

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Pakietu produkty z formularza Oferta środki dezynfekcyjne 2020 poz. 7 i 8 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odp. Nie