Rozstrzygnięcie postępowania na zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2020,

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 4 listopada 2019 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego zakupu i dostawy laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2020, wybrano :

  1. Pakiet I Sprzęt jednorazowy, wybrano ofertę firmy Eclipse Sp. z o.o. Sp. K., ul. prof.   Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków o wartości 29.991,60 zł brutto.
  2. Pakiet II Probówki do diagnostyki pasożytniczej, wybrano ofertę firmy Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok o wartości 1.434,24 zł brutto.
  3. Pakiet III Szybkie testy oraz barwniki wybrano ofertę firmy Bio-Mar Diagnostyka Sp. z o.o. ul. Jagodowa 11 44-110 Gliwice o wartości 7.560,00 zł brutto.
  4. Pakiet IV Odczynniki hematologiczne analizator Mythic 22, wybrano ofertę PZ CORMAY S.A. 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22 o wartości 21.697,20 zł brutto.
  5. Pakiet V Elektrolity – odczynniki materiały do analizatora StarlyteV, wybrano ofertę firmy Bio-Mar Diagnostyka Sp. z o.o. ul. Jagodowa 11 44-110 Gliwice o wartości 11.915,40 zł brutto.

W załączeniu wykaz oferentów, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert oraz punktacją za poszczególne oferty.

Wykaz oferentów laboratorium1