Odpowiedzi na zapytania wykonawców – środki dezynfekcyjne

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 8 listopada 2018 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z zapytaniem cenowym na zakup środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, informuję, że :

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty ze „Specyfikacja środki dezynfekcyjne 2019” Pozycja 7 i 8 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476), bez dokumentu od Centrum Zdrowia Dziecka lub instytucji równoważnej?
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476), bez dokumentu od Centrum Zdrowia Dziecka lub instytucji równoważnej?
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476), bez dokumentu od Centrum Zdrowia Dziecka lub instytucji równoważnej?

Odp. Nie