Kalwaria Zebrzydowska, dnia 1 grudnia 2020 r.

                                                                                                          

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7                                                            

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego zakupu i dostawy leków, materiałów opatrunkowych, materiałów jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych, materiałów stomatologicznych na okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  na rok 2021, wybrano : 

  1. W postępowaniu na dostawę leków wybrano ofertę firmy NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58 wartość oferty 41.092,85 zł brutto, termin dostawy 1 dzień od dnia złożenia zamówienia.
  2. W postępowaniu na dostawę materiałów opatrunkowych wybrano ofertę firmy  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERGOS Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała  Legionów 59A, wartość  oferty 17.962,56 zł brutto, termin dostawy 24 godziny od dnia złożenia zamówienia,
  3. W postępowaniu na dostawę materiałów jednorazowego użytku wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERGOS Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała Legionów 59A, wartość oferty 134.273,60 zł brutto, termin dostawy 24 godziny od dnia złożenia zamówienia.
  4. W postępowaniu na dostawę materiałów stomatologicznych wybrano ofertę firmy Kol-Dental ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa, wartość oferty 45.662,01 zł brutto, termin dostawy 2 dni od dnia złożenia zamówienia.
  5. W postępowaniu na dostawę środków dezynfekcyjnych wybrano ofertę 4MED Grzegorz Mazurek, 31-422 Kraków, ul. Powstańców 50/9, wartość oferty 10.400,26 zł brutto, termin dostawy 48 godzin od dnia złożenia zamówienia
W załączeniu wykaz oferentów, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert oraz punktacją za poszczególne oferty.

Wykaz oferentów materiały opatrunkowe 2021

Wykaz oferentów materiały stomatologiczne 2021

Wykaz oferentów materiały jednorazowego użytku 2021

Wykaz oferentów leki 2021

Wykaz oferentów środki dezynfekcyjne 2021