Rozstrzygnięcie postępowania na dostawy laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2021.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 27 listopada 2020 r.

                                                                                                          

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7                                                            

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego zakupu i dostawy laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2021, wybrano : 

 

– Pakiet I Sprzęt jednorazowy, wybrano ofertę firmy Eclipse Sp. z o.o. Sp. K.,   ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków o wartości 30.483,00 zł brutto zł brutto.

– Pakiet II Probówki do diagnostyki pasożytniczej, wybrano ofertę firmy Biameditek   Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok o wartości 2.386,80 zł brutto zł brutto.

– Pakiet III Szybkie testy oraz barwniki wybrano ofertę firmy Bio-Mar Diagnostyka Sp. z o.o. ul. Jagodowa 11 44-110 Gliwice o wartości 4.737,74 zł brutto.

 

W załączeniu wykaz oferentów, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert oraz punktacją za poszczególne oferty.

Wykaz oferentów laboratorium2021