Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kW na potrzeby funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 5 lipca 2021 r.

                                                                                                          

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7                                                            

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kW na potrzeby funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, wybrano ofertę firmy CERENER Łukasz Brózda Przytkowice 109A, 34-141 Przytkowice.

 

W toku postępowania do SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej do dnia podanego  w ogłoszeniu tj. 28.06.2021 r. o godz. 12.00 wpłynęły następujące oferty :

 1. Polska Energia Hatala Przemysław, Hatala Zbigniew Spółka Komandytowa ul. Krakowska 123, 34-120 Andrychów
 2. a) cena netto 145.000,00zł
 3. b) okres gwarancji na wykonane prace instalacyjno-montażowe gdzie gwarantem jest Wykonawca powyżej 5 lat,
 4. c) okres gwarancji producenta na wady modułów PV powyżej 11 lat
 5. d) okres gwarancji producenta na moc modułów PV powyżej 24 lat do 26 lat włącznie
 6. e) okres gwarancji producenta na falownik powyżej 9 lat do 12 lat włącznie.
 7. f) czas reakcji serwisowej 24 godziny

 

 1. Sun Energy Solutions Sp. z o.o. ul. Mińska 63A, 03-828 Warszawa :
 2. a) cena netto 154.000,00zł
 3. b) okres gwarancji na wykonane prace instalacyjno-montażowe gdzie gwarantem jest Wykonawca powyżej 5 lat,
 4. c) okres gwarancji producenta na wady modułów PV powyżej 11 lat
 5. d) okres gwarancji producenta na moc modułów PV powyżej 24 lat do 26 lat włącznie
 6. e) okres gwarancji producenta na falownik powyżej 12 lat.
 7. f) czas reakcji serwisowej 2 godziny

 

 1. Intelus Energy Sp. z o.o. ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
 2. a) cena netto 142.000,00zł
 3. b) okres gwarancji na wykonane prace instalacyjno-montażowe gdzie gwarantem jest Wykonawca powyżej 5 lat,
 4. c) okres gwarancji producenta na wady modułów PV powyżej 11 lat
 5. d) okres gwarancji producenta na moc modułów PV powyżej 24 lat do 26 lat włącznie
 6. e) okres gwarancji producenta na falownik powyżej 9 lat do 12 lat włącznie.
 7. f) czas reakcji serwisowej 12 godzin.

 

 1. CERENER Łukasz Brózda Przytkowice 109A, 34-141 Przytkowice
 2. a) cena netto 129.400,00zł
 3. b) okres gwarancji na wykonane prace instalacyjno-montażowe gdzie gwarantem jest Wykonawca powyżej 5 lat,
 4. c) okres gwarancji producenta na wady modułów PV powyżej 11 lat
 5. d) okres gwarancji producenta na moc modułów PV powyżej 24 lat do 26 lat
 6. e) okres gwarancji producenta na falownik powyżej 9 lat do 12 lat włącznie.
 7. f) czas reakcji serwisowej 2 godziny

 

 1. Columbus Energy S.A. ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków
 2. a) cena netto 137.576,00zł
 3. b) okres gwarancji na wykonane prace instalacyjno-montażowe gdzie gwarantem jest Wykonawca powyżej 5 lat,
 4. c) okres gwarancji producenta na wady modułów PV powyżej 11 lat
 5. d) okres gwarancji producenta na moc modułów PV powyżej 28 lat do 30 lat
 6. e) okres gwarancji producenta na falownik powyżej lat do 12 lat włącznie.
 7. f) czas reakcji serwisowej 72 godziny

 

 1. MCE Fotowoltaika Sp. z o.o. 34-124 Klecza Dolna 15a
 2. a) cena netto 127.600,00zł
 3. b) okres gwarancji na wykonane prace instalacyjno-montażowe gdzie gwarantem jest Wykonawca powyżej 5 lat,
 4. c) okres gwarancji producenta na wady modułów PV powyżej 11 lat
 5. d) okres gwarancji producenta na moc modułów PV powyżej 24 lat do 26 lat
 6. e) okres gwarancji producenta na falownik powyżej 12 lat.
 7. f) czas reakcji serwisowej 24 godziny

 

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji złożonych ofert odrzucono ofertę MCE Fotowoltaika Sp. z o.o. 34-124 Klecza Dolna 15a, ponieważ Wykonawca wraz ze złożoną ofertą nie dostarczył kopi certyfikatu instalatora OZE oraz kopii świadectwa kwalifikacji, zgodnie                   z wymogami zawartymi w pkt. IV.3 zapytania.

 

Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej złożonych ofert dokonano oceny ofert  przy zastosowaniu wcześniej ustalonych zasad :

 

 1. Polska Energia Hatala Przemysław, Hatala Zbigniew Spółka Komandytowa ul. Krakowska 123, 34-120 Andrychów
 2. a) cena netto 44 pkt
 3. b) okres gwarancji na wykonane prace instalacyjno-montażowe gdzie gwarantem jest Wykonawca powyżej 10 pkt,
 4. c) okres gwarancji producenta na wady modułów PV 5 pkt.
 5. d) okres gwarancji producenta na moc modułów PV 2 pkt
 6. e) okres gwarancji producenta na falownik powyżej 8 pkt.
 7. f) czas reakcji serwisowej 0,83 pkt

Razem : 69,83 pkt

 

 1. Sun Energy Solutions Sp. z o.o. ul. Mińska 63A, 03-828 Warszawa :
 2. a) cena netto 41,43 pkt
 3. b) okres gwarancji na wykonane prace instalacyjno-montażowe gdzie gwarantem jest Wykonawca 10 pkt.,
 4. c) okres gwarancji producenta na wady modułów PV 5 pkt.
 5. d) okres gwarancji producenta na moc modułów PV 2 pkt.
 6. e) okres gwarancji producenta na falownik 10 pkt.
 7. f) czas reakcji serwisowej 10 pkt.

Razem : 78,43 pkt

 

 1. Intelus Energy Sp. z o.o. ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
 2. a) cena netto 44,93 pkt.
 3. b) okres gwarancji na wykonane prace instalacyjno-montażowe gdzie gwarantem jest Wykonawca 10 pkt.
 4. c) okres gwarancji producenta na wady modułów PV 5 pkt.
 5. d) okres gwarancji producenta na moc modułów PV 2 pkt.
 6. e) okres gwarancji producenta na falownik 8 pkt.
 7. f) czas reakcji serwisowej 1,66 pkt.

Razem : 71,59 pkt

 

 1. CERENER Łukasz Brózda Przytkowice 109A, 34-141 Przytkowice
 2. a) cena netto 49,30 pkt
 3. b) okres gwarancji na wykonane prace instalacyjno-montażowe gdzie gwarantem jest Wykonawca 10 pkt.
 4. c) okres gwarancji producenta na wady modułów PV 5 pkt.
 5. d) okres gwarancji producenta na moc modułów PV 2 pkt.
 6. e) okres gwarancji producenta na falownik 8 pkt.
 7. f) czas reakcji serwisowej 10 pkt.

Razem : 84,3 pkt.

 

 1. Columbus Energy S.A. ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków
 2. a) cena netto 46,37 pkt.
 3. b) okres gwarancji na wykonane prace instalacyjno-montażowe gdzie gwarantem jest Wykonawca 10 pkt.
 4. c) okres gwarancji producenta na wady modułów PV 5 pkt.
 5. d) okres gwarancji producenta na moc modułów PV 4 pkt.
 6. e) okres gwarancji producenta na falownik 10 pkt.
 7. f) czas reakcji serwisowej 0,28 pkt.

Razem : 75,65 pkt.

 

Równocześnie informuję, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).