Rozstrzygnięcie postępowania na dostawy laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2022.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 6 grudnia 2021 r.

                                                                                                          

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7                                                            

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego zakupu i dostawy laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2022., wybrano :

  1. Pakiet I Sprzęt jednorazowy, wybrano ofertę firmy Eclipse Boluk-Sobolewska spółka komandytowa, ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków o wartości 31.231,44 zł. brutto.
  2. Pakiet II Probówki do diagnostyki pasożytniczej, wybrano ofertę firmy Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok o wartości 3.304,80 zł brutto.
  3. Pakiet III Szybkie testy oraz barwniki wybrano ofertę firmy Bio-Mar Diagnostyka Sp. z o.o. ul. Jagodowa 11 44-110 Gliwice o wartości 6.368,76 zł brutto.
  4. Pakiet IV Odczynniki hematologiczne do analizatora Mythic 22 wybrano ofertę firmy PZ Cormay S.A. ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa o wartości 22.739,40 zł brutto.

 

 

W załączeniu wykaz oferentów, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert oraz punktacją za poszczególne oferty.

Wykaz oferentów laboratorium 2022