Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego zakupu i dostawy leków, materiałów opatrunkowych, materiałów jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych, materiałów stomatologicznych na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 6 grudnia 2021 r.

                                                                                                          

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7                                                            

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonych rozpoznań cenowych dotyczących zakupu i dostawy leków, materiałów opatrunkowych, materiałów jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych, materiałów stomatologicznych na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. , wybrano : 

  1. W postępowaniu na dostawę leków wybrano ofertę firmy NEUCA S.A. ul. Forteczna 35-37 wartość oferty 47.815,74 zł brutto, termin dostawy 1 dzień od dnia złożenia zamówienia.
  2. W postępowaniu na dostawę materiałów opatrunkowych wybrano ofertę firmy  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INTERGOS” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała                           Legionów 59A, wartość  oferty 22.062,24 zł brutto, termin dostawy 24 godziny od dnia złożenia zamówienia,
  3. W postępowaniu na dostawę materiałów jednorazowego użytku wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERGOS Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała Legionów 59A, wartość oferty 90.168,66 zł brutto, termin dostawy 24 godziny od dnia złożenia zamówienia.
  4. W postępowaniu na dostawę materiałów stomatologicznych wybrano ofertę firmy Kol-Dental ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa, wartość oferty 295,25 zł brutto, termin dostawy 2 dni od dnia złożenia zamówienia.
  5. W postępowaniu na dostawę środków dezynfekcyjnych wybrano ofertę 4-MED. Grzegorz Mazurek 31-422 Kraków ul. Powstańców 50/9 o wartości 10.482,19 zł brutto, termin dostawy 24 godziny od dnia złożenia zamówienia.

 

W załączeniu wykaz oferentów, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert oraz punktacją za poszczególne oferty.

Wykaz oferentów środki dezynfekcyjne 2022

Wykaz oferentów materiały stomatologiczne 2022

Wykaz oferentów materiały jednorazowego użytku 2022

Wykaz oferentów materiały opatrunkowe 2022

Wykaz oferentów leki 2022