Rozstrzygnięcie postępowania na dostawy laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2023.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 1 grudnia 2022 r.

                                                                                                          

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7                                                            

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego na dostawy laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2023,  wybrano : 

Pakiet II. Diagnostyka pasożytnicza, wybrano ofertę firmy Biameditek Sp. z o. o.  ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok o wartości 2.786,40 zł brutto.

 

W załączeniu wykaz oferentów, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert oraz punktacją za poszczególne oferty.

 

Wykaz oferentów laboratorium 2023 2