Rozstrzygnięcie postępowania na dostawy materiałów stomatologicznych na rok 2023.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 1 grudnia 2022 r.

                                                                                                          

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7                                                            

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego  na dostawy materiałów stomatologicznych Zebrzydowskiej na rok 2023, wybrano ofertę firmy Kol-Dental Sp. z o.o. Sp. k. ul. Cychlinowska 6, 04-769 Warszawa. o wartości 40.773,76 zł brutto.

 

 

W załączeniu wykaz oferentów, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert oraz punktacją za poszczególne oferty.

 

Wykaz oferentów materiały stomatologiczne 2023