Rozstrzygnięcie postępowania na dostawy laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2023.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 21 października 2022 r.

                                                                                                          

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7                                                            

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonych rozpoznania cenowego dotyczących na dostawy laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2023, wybrano : 

Pakiet I Sprzęt jednorazowy, wybrano ofertę firmy Eclipse Boluk-Sobolewska spółka komandytowa, ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków o wartości 30.906,36 zł brutto.

Pakiet III Szybkie testy oraz barwniki wybrano ofertę firmy Bio-Mar Diagnostyka                     Sp. z o.o. ul. Jagodowa 11 44-110 Gliwice o wartości 7.703,94 zł brutto.

Pakiet IV Odczynniki hematologiczne do analizatora Mythic 22 wybrano ofertę firmy PZ CORMAY S.A. z siedzibą 05-092 Łomianki ul. Wiosenna 22 o wartości 18.381,60 zł brutto.

 

W postępowaniu na dostawę probówek do diagnostyki pasożytniczej, z uwagi na brak ofert, postanowiono ponownie ogłosić postępowanie.

W załączeniu wykaz oferentów, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert oraz punktacją za poszczególne oferty.

Wykaz oferentów laboratorium 2023