Kalwaria Zebrzydowska, dnia 21 listopada 2022 r.

                                                                                                          

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7                                                            

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonych rozpoznań cenowych dotyczących zakupu i dostawy leków, materiałów opatrunkowych, materiałów jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych, materiałów stomatologicznych na okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. , wybrano : 

  1. W postępowaniu na dostawę materiałów opatrunkowych wybrano ofertę firmy    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INTERGOS” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała                           Legionów 59A, wartość  oferty 34.419,60 zł brutto, termin dostawy 24 godziny od dnia złożenia zamówienia,
  2. W postępowaniu na dostawę materiałów jednorazowego użytku wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERGOS Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała Legionów 59A, wartość oferty 78.637,89 zł brutto, termin dostawy 24 godziny od dnia złożenia zamówienia.
  3. W postępowaniu na dostawę środków dezynfekcyjnych wybrano ofertę 4-med. Sp. z o.o. ul. Powstańców 50/9, 31-422 Kraków o wartości 722,32 zł brutto, termin dostawy 24 godziny od dnia złożenia zamówienia.

 W wyniku przeprowadzonej weryfikacji złożonych ofert odrzucono oferty :

– NEUCA S.A. ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń na dostawę leków, ponieważ Wykonawca nie określił,  wymaganego w ogłoszeniu  warunku tj. terminu dostawy.

– ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 15, 41-408 Zabrze na dostawę materiałów jednorazowego użytku, ponieważ Wykonawca nie określił,  wymaganego w ogłoszeniu  warunku tj. terminu dostawy,

W postępowaniu na dostawę materiałów stomatologicznych, z uwagi na brak ofert, postanowiono ponownie ogłosić postępowanie oraz w postępowaniu na dostawę leków z wagi na odrzucenie złożonej oferty postanowiono  ponownie ogłosić postępowanie.

W załączeniu wykaz oferentów, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert oraz punktacją za poszczególne oferty.

 

Wykaz oferentów leki 2023 Wykaz oferentów materiały jednorazowego użytku 2023 Wykaz oferentów materiały opatrunkowe 2023 Wykaz oferentów środki dezynfekcyjne 2023