Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego zakupu i dostawy leków, materiałów opatrunkowych, materiałów jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych, materiałów stomatologicznych na okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 21 listopada 2022 r.

                                                                                                          

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7                                                            

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonych rozpoznań cenowych dotyczących zakupu i dostawy leków, materiałów opatrunkowych, materiałów jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych, materiałów stomatologicznych na okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. , wybrano : 

  1. W postępowaniu na dostawę materiałów opatrunkowych wybrano ofertę firmy    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INTERGOS” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała                           Legionów 59A, wartość  oferty 34.419,60 zł brutto, termin dostawy 24 godziny od dnia złożenia zamówienia,
  2. W postępowaniu na dostawę materiałów jednorazowego użytku wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERGOS Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała Legionów 59A, wartość oferty 78.637,89 zł brutto, termin dostawy 24 godziny od dnia złożenia zamówienia.
  3. W postępowaniu na dostawę środków dezynfekcyjnych wybrano ofertę 4-med. Sp. z o.o. ul. Powstańców 50/9, 31-422 Kraków o wartości 722,32 zł brutto, termin dostawy 24 godziny od dnia złożenia zamówienia.

 W wyniku przeprowadzonej weryfikacji złożonych ofert odrzucono oferty :

– NEUCA S.A. ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń na dostawę leków, ponieważ Wykonawca nie określił,  wymaganego w ogłoszeniu  warunku tj. terminu dostawy.

– ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 15, 41-408 Zabrze na dostawę materiałów jednorazowego użytku, ponieważ Wykonawca nie określił,  wymaganego w ogłoszeniu  warunku tj. terminu dostawy,

W postępowaniu na dostawę materiałów stomatologicznych, z uwagi na brak ofert, postanowiono ponownie ogłosić postępowanie oraz w postępowaniu na dostawę leków z wagi na odrzucenie złożonej oferty postanowiono  ponownie ogłosić postępowanie.

W załączeniu wykaz oferentów, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert oraz punktacją za poszczególne oferty.

 

Wykaz oferentów leki 2023 Wykaz oferentów materiały jednorazowego użytku 2023 Wykaz oferentów materiały opatrunkowe 2023 Wykaz oferentów środki dezynfekcyjne 2023