Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem ogrodzenia przy budynku Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 22 sierpnia 2019 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego wycenę robót budowlanych związanych z remontem ogrodzenia przy  budynku Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej, wybrano ofertę firmy P.H.U. EKOMAX s.c. Zbigniew Roman, Ewa Roman, Klecza Dolna 74A, 34-124 Klecza Górna.

W załączeniu wykaz oferentów, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert oraz punktacją za poszczególne oferty.

Wykaz oferentów ogrodzenie