Zapytanie w sprawie wyceny wyposażenia sali gimnastycznej w Gabinecie fizjoterapii ambulatoryjnej w Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska, dnia  4 października 2019 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

                                                           ZAPYTANIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się z prośbą o wycenę wyposażenia sali gimnastycznej w Gabinecie fizjoterapii ambulatoryjnej  w Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej zgodnie z wymogami określonymi  w załączniku.

Wykaz sprzętu

Oferta powinna obejmować : dostawę, montaż i przeszkolenie personelu z zakresu użytkowania sprzętu.

Przy wyborze oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie kierował się następującymi kryteriami :

  1. Cena max. 70
  2. Okres gwarancji max. 20 pkt.
  3. Termin realizacji zamówienia max. 10 pkt.

Przedmiotowe zapytanie związane jest z faktem, że wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do dnia 11.10.2019 r. do godz. 12.00 drogą elektroniczną na adres spzozkal2@op.pl lub pocztową na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.